อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้งเฟอร์นิเจอร์ fitting furniture www.io2011.com

Engine by สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป

                                                                                                                                                                               [1] 2 3 

            อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์             อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์             อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

                         หน้า1-1ขาปรับตู้ครัว                                       หน้า1-2ตะขอต้วเอส                              หน้า1-3ฉากรับหน้าบาน


              อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์                                

                  หน้า1-4บัวกันน้ำ                                  หน้า1-5ถาดใส่ช้อนซ่อม                           หน้า1-6ชุดแขวนตู้ครัว

              อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์               อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์                อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

          หน้า1-7ชุดแขวนตู้ครัวเหล็ก                               หน้า1-8ถังขยะพลาสติก                         หน้า2-1ลูกล้อบานเลื่อน45ก.ก

              อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์                อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์                อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

 

         หน้า2-2ลูกล้อบานเลื่อน100ก.ก                          หน้า2-3ลูกล้อบานเลื่อน35มิล                     หน้า2-4ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์

               อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์               อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์                อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

              หน้า2-5ลูกล้อทางเดียว                                 หน้า2-6ลูกล้อบานสไลด์                        หน้า2-7ลูกล้ออุตสาหกรรม

               อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์               อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์                 อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

              หน้า2-8ลูกล้อพลาสติก                                  หน้า2-9ลูกล้อแป้น                               หน้า2-10ลูกล้อไนล่อน

               อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์               อะไหล่เฟอร์นิเจอร์                อุปกรณ์ฟิตติ้ง

 

                 หน้า2-11ลูกล้อกิ๊บ                                    หน้า2-12ลูกล้อTPC                         หน้า3-1รางลิ้นชัก รางลูกปืน17มิล

              อุปกรณ์ฟิตติ้ง                 อุปกรณ์ฟิตติ้ง                อุปกรณ์ฟิตติ้ง

              หน้า3-2รางลูกปืน27มิล                               หน้า3-3รางลูกปืน35มิล                          หน้ก3-4รางลูกปืน45มิล

             อุปกรณ์ฟิตติ้ง                 อะไหล่เฟอร์นิเจอร์                 อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

           หน้า3-5รางSofe closing                              หน้า3-6รางพลาสติก                                  หน้า3-7รางถาดคีบอร์ด

 

             อุปกรณ์ฟิตติ้ง                 อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์                  อะไหล่เฟอร์นิเจอร์

          หน้า3-8รางวางMain Frame                                หน้า4-1ตัวหนอน                                     หน้า4-2ตัวหนาม

              อะไหล่เฟอร์นิเจอร์                 อุปกรณ์ฟิตติ้ง                  อุปกรณ์ฟิตติ้ง

                     หน้า4-3ทีนัท                                     หน้า4-4สกรูเกลียวปล่อย                               หน้า4-5สกรูแบนจม     

               อุปกรณ์ฟิตติ้ง                 อุปกรณ์ฟิตติ้ง                  อุปกรณ์ฟิตติ้ง

          หน้า4-6แฮงกอร์โบลท์เกลียว                                   หน้า4-7สกรูแบนบวก                             หน้า4-8รีเวท

              อุปกรณ์ฟิตติ้ง                  อุปกรณ์ฟิตติ้ง                 อุปกรณ์ฟิตติ้ง

          หน้า4-9สกรูตัวเมียเกลียวใน                                   หน้า4-10น๊อตคัวเมีย                               หน้า4-11มินิฟิก

 


             อุปกรณ์ฟิตติ้ง                   อุปกรณ์ฟิตติ้ง                  อุปกรณ์ฟิตติ้ง

          หน้า4-12ตัวยึดแผ่นไม้ซิงค์                                หน้า4-13ตัวยึดแผ่นไม้พลาสติก                        หน้า5-1สกรูปรับระดับ

 

                                                 

             หน้า5-2ฝาปิดท่อเหลี่ยม                                  หน้า5-3ตะปูตอกขาโต๊ะ                          หน้า5-4พลาสติกรองขาโต๊ะ

                             

               หน้า5-5ขาตู้ลอย                                 หน้า5-6ขาโต๊ะญี่ปุ่น                                หน้า5-7สกรูปรับระดับ

                             

          หน้า5-8แป้นรองสกรูปรับระดับ                        หน้า5-9ฝาปิดท่อกลม                            หน้า5-10ฝาปิดท่อ

                                       

                   หน้5-11ขาโต๊ะ                                หน้า5-12ขาโต๊ะ                                     หน้า6-1บานพับถ้วย2จัวหวะ

                            

           หน้า6-2บานพับถ้วย175องศา                    หน้า6-3บานพับถ้วย165องศา                     หน้า6-4บานพับถ้วยAuto

 


 

                                           หน้าถัดไป..[1] 3